Yoga » Pranayama

Pranayama

Ordet Pranayama kommer fra Sanskrit og det er vitenskap av pust, som sørger for å utvide den vitale kraften i oss selv. Pranayama er den fjerde av de åtte lemmer av Patanjali Yoga.

Prana betyr livskraft eller vitale kraft.

Ayama betyr forlengelse eller utvidelse.

Yama betyr kontroll. Du kan også finne oversettelse eller forklaring at pranayama betyr pust kontroll.

Pusten gir oss liv. Det er det første vi gjør når vi blir født og det siste vi gjør når vi forlater kroppen. Pusten er en blanding av oxygen, nitrogen og karbondioksid men inneholder også prana, livskraftsenergien vår. Det er lett å ikke være bevisst sin egen pust. Mange av oss endrer dermed opp med at pusten ikke går helt ned i lungene, men holder seg i øvre del av lungene i brystregionen. Dette fører til at mestparten av blodtilførelsen kommer fra nedre del av lungene, og mindre oksygen blir transportert i blodet. Resultatet blir da tregere restitusjon og dårligere forutsetningen for å trene.

Pranayama er en sentral del i yogaens tradisjoner og ansees å være en viktig verktøy for å skape balanse og velvære for både, kropp pg sinn. Det er pusteteknikker som er i stand til å påvirke helsen, bevistheten og følelsene våre gjennom bevisst å kontrollere og lede bevegelsen av prana. Pusten er broen mellom kroppen og sinnet.


Fordeler med pusteøvelser:
Reduserer stress og fremmer avspenning
Øker konsentrasjonsevnen
Forankrer oss i nuet
Aktiverer det parasympatiske nervesystemet som gir deg ro
Øker oksygenopptaket i kroppen som gjør oss med våken og opplagt
Forbedrer fordøyelsen
Øker lungekapasiteten
Kan ha en oppvarmende effekt på kroppen
Reduserer eller normaliserer blodtrykket
Styrker immunforsvaret
Hjelper oss å få kontroll over tankene og følelsene våresPranayama består av fire deler:

  • Pooraka (Innpust)
  • Rechaka (Utpust)
  • Antar kumbhaka (Holde puste etter innpust)
  • Bahir kumbhaka (Holde pusten etter utpust)


Det finnes mange forskjellige typer av pranayama. Hver spesifik pranayama har sine fordeler, men det ultimate målet for alle disse teknikkene er for å forbedre den mentale, fysiske, åndelige og følelsesmessige tilstand av ens helse.


Nadi Shodana er en pysteøvelse for rensing av nervekanaler. Det er vekslende pust mellom høyre og venstre neseboren.

Kapalabhati  (skull shining breath) er en pusteteknikk hvor man alternerer mellom korte, eksplosive utpust og noe lengre, passive innpust (hele tiden gjennom nesen). Man puster ut ved å trekke sammen musklene i nedre del av magen, noe som skyver pusten ut av lungene på kraftfullt vis. Innpustet kommer som resultat av de aktive muskelsammentrekningene, det kalles derfor for passivt.

I Bhastrika (blåse-belg) skal både innpust og utpust være like lange, og fremfor å puste støtvis ved bruk av magemusklene, med kraftfullt utpust og passivt innpust, skal både innpust og utpust være kraftfulle.

Brahmari (humlen) er en pusteteknik som skaper en summende lyd med utpust.