Yoga » Restorative Yoga » Mindfullness

Mindfullness

Mindfullness er et uttrykk som brukes for å beskrive evnen til å være fullstendig i nåtid, fra øyeblikk til øyeblikk.

Du forsøker og trener hjernen til å holde oppmerksomheten på det du opplever akkurat nå, i motsetning til at oppmerksomheten "henger seg opp" i fortiden eller fremtiden. Mange kan gjenkjenne at oppmerksomheten altfor lett vandrer til samvittighetskvaler, analyser om fortiden eller til bekymringer og overdreven planlegging av fremtiden.

Gjennom øvelser for å øke din egen tilstedeværelse øker du kontrollen du har over din egen oppmerksomhet. Slik kan du i større grad unngå at hjernen går på autopilot når du selv ikke ønsker det. Du opplever i større grad virkelig å være til stede. Videre innebærer mindfullness at denne tilstedeværelsen bærer preg av en aksepterende og ikke dømmende holdning. Du forsøker å akseptere de opplevelsene du kjenner på, uavhengig av om de oppleves som behagelige eller ubehagelige.

Mindfullness er ikke en bestemt teknikk, men en familie av metoder som har til hensikt å bringe oppmerksomheten bort fra sinnets vandring. Øvelsene går ut på å trene sinnet i å samle oppmerksomheten om pusten, kroppsfornemmelsen eller andre sanseopplevelser som syn, hørsel, smak og lukt. Hovedmetoden er pustemeditasjon som praktiseres daglig. Restultatene er stressmestring og endret selvoppfatning.

Innenfor mindfullness er oppmerksomheten fokusert, man endrer bevisstheten ved å rette den mot pust og kropp. Når sinnet vandrer mye, er det lett å bli rastløs og utålmodig. En annen utfordring er døsighet og tretthet. Det oppfattes gjerne som en hindring fordi det sløver oppmerksomheten, selv om det er naturlig følge av avspenning både i og utenfor meditasjon. Praktiske råd for å motvirke tretthet og holde fokus under enkelte mindfullness-metoder kan være å telle åndedrettene eller å innta en kroppsholdning som understøtter våken oppmerksomhet - for eksempel å sitte uten støtte i ryggen under pustemeditasjon, eller å utføre kroppsskanning stående eller å løfte en arm hvis man ligger.