Ernæring

La din mat være din medisin og din medisin være din mat - Hippokrates

- Hippokrates


Kroppen har evne til å helbrede seg selv.


Teksten kommer snart...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ayurveda

Ayurveda er et mange tusen års gammelt healingsystem fra India, som bygger på erfaringer. Det oppsto som resultat av den avanserte Vedakulturen for ca 5000 år siden. Ordet Ayurveda er sanskrit, hvor ayur betyr liv og veda betyr vitenskap. Med hjelp i læren om ayurveda får vi veiledning om hvordan vi hver dag kan leve i harmoni og balanse med oss selv.

Ayurveda brukes fortsatt som offentlig folkehelsemedisin i India, og i følge WHO, verdens helseorganisasjon, anses dette å være et av de mest effektive måtene å jobbe med folkehelse på. Dette fordi pasienten selv blir involvert i helbredelsesprosessen sin.

 

Hvordan å finne balanse i hverdagen og trivselsvekt

Definer ditt mål (SMART mål):

  • S - spesifikk, presis, detaljert
  • M - målbart
  • A - attraktiv
  • R - realistisk
  • T - tidsbestemt

Del målet ditt til delmåler.

Skriv ned spesifikk plan og strategi til å nå målet ditt.

Skaff deg støttespiller, bruk profesionelle PT og coach.