Yoga » Ashtanga Yoga

Ashtanga Vinyasa Yoga

Ashtanga Yoga er et gammelt system basert på teksten Yoga Korunta. Texten ble formidlet til Sri T. Krishnamacharya tidlig på 1900-tallet fra hans guru Rama Mohan Brahmachari og ble senere videreført til Pattabhi Jois gjennom hans studier med Krishnamacharya. Pattabhi Jois begynte studiene med Krichnamacharya i 1927.

Vinyasa er et system som består av pust og bevegelse - hver bevegelse har enten en innpust eller en utpust. Sammenhengen mellom pust , bevegelse og stillinger gjør at man skaper en indre hete.

Ashtanga Vinyasa Yoga er en dynamisk yogaform med stillinger/asanas som blir gjort i en bestemt rekkefølge. Hver asana forbereder for den neste. En egen pusteteknikk (Ujjai pust) brukes gjennom hele timen. Timen begynnes og avsluttes med mantra. Ashtanga Yoga trenes ikke på månedager (fullmåne og nymåne) eller ved menstrasjon.

xxx
Sri K. Pattabhi Jois

Grunnprinsippene i Ashtanga Vinyasa Yoga er dristhi (blikkfokus eller konsentrasjonspunktet), bandhas (kraftsentre eller energilåser), Ujjay pusteteknikk og Vinyasa.


Ashtanga Yoga er en fysisk krevende yogastil hvor pust, bevegelse og meditasjon forenes.


Treningen baserer seg på en serie "Primary series" bestående 50 stillinger. Rekkefølgeen av stillingene er nøye sammensatt.


Primary series (Yoga Chikitsa) renser og balanserer kroppen.

Intermediate series renser og opner nervesystemet gjennom å opne energikanalene.

Advanced series A, B, C og D integrerer styrken og ynden som finnes i yogapraksisen, og krever høy grad av fleksibilitet og ydmykhet. Hver sekvens må fullføres før man begynner på neste og det er viktig å følge den tradisjonelle rekkefølgen av stillinger, da hver stilling forbereder kroppen for den neste.


Mysore style : stille praksis i eget tempo - den tradisjonelle måten å praktisere Ashtanga Yoga på som det læres i Mysore, India. Man kommer og ruller ut sin matte stille og rolig når det passer innenfor det tidsrommet som står på timeplanen. Hver utøver praktiserer så langt ut i serien som de har lært, og læreren gir hjelp og justeringer tilpasset den enkelte.