Yoga

Hva er yoga

Ordet yoga kommer fra sanskrit og betyr "å forene", og disiplinen har som mål å føre kropp og sjel i harmoni med hverandre. Dette oppnås gjennom yogaens tre hovedkomponenter: pustingen, stillingene og meditasjonen. Tanken er at gjennom fysisk utøvelse og kontroll over åndedrettet vil yogastudenten bli i stand til å sitte og meditere slik at kropp og sjel kan bli "ett".

Yoga er mer enn bare en treningsform, disiplinen går langt utover de fysiske stillingene. Yoga er et mentalt og åndelig system som innebærer at treningen som skaper balanse i kroppen også kan brukes til å skape balanse i sjelen. I yoga forsøker vi å roe ned de mentale svingningene. Vi har en tendens til å tenke i fortid og framtid, mens kroppen er her og nå, så vi må også trene på å ha sjelen og tankene her og nå.

Yoga handler om konsentrasjon og fokusering, om å ta kontroll over eget mentalt og kroppslig liv, slik at sansebegjær og mental aktivitet faller til ro og opphører. Når de fem sanseorganere og sinnet er stilnet, og intellektet er ubevegelig, har han nådd den høyeste tilstand.

Ashtanga Yoga er et åttedelt system

En av de mest kjente yogatekstene er Yoga Sutra. Det er en klassisk bok av den lærde Patanjali fra 200-tallet f. Kr. Her beskrives retningslinjene for utøvelsen av yoga, inkludert den åttedelte veien som en yogalæling skal følge. I følge Patanjali er yogaens åtte veier:

1. Yama (tilbakeholdenhet)

2. Niyama (iakttagelse)

3. Asana (holdning, stilling)

4. Pranayama (pustekontroll)

5. Pratyahara (tilbaketrekning av sansene)

6. Dharana (konsentrasjon)

7. Dhyaana (meditasjon)

8. Samadhi (kontemplasjon, absorpsjon eller den høyeste bevissthet)


Yama (ikke vold, sannhet, ikke stjale, måtehold/kyskhet, ikke grådighet) og Niyama (renhet, tifredshet, askese, studier, hengivenhet til en høyere sjel/ånd) er etisk trening.

Asana og pranayama er kroppslig trening.

Pratyahara, dharana og dhyana er trening av bevisstheten.

Samadhi er resultat av de andre.


Selv om Yama og Niyama kommer først på listen er det gjerne det tredje skrittet man kommer i kontakt med, Asana eller fysiske stillinger. Men å få til Asana optimalt må Yama og Niyama være på plass.

De fysiske posisjonene skaper en stabil base for å oppnå de resterende skrittene. De gir utøveren en god helse, eliminerer forstyrrelser forårsaket av sykdom eller ustabilt sinn. Når man begynner å praktisere yoga vil man snart innse at de åtte skrittene ikke er i sekvens, men integrert med hverandre. Når man har en regelmessig fysisk asana praksis blir man bevisst på hvor viktige de første to skrittene er for praksisen. Hvordan man behandler seg selv og sin omgivelse får konsekvenser for hva man får ut av praksisen på yogamatten. Man begynner å kontrollere de vitale energiene, sansene trekkes innover, konsentrasjonen forbedres, en tilstand i meditasjon og bliss kommer spontant.